Podstawą wynajęcia sprzętu jest podpisaniu umowy najmu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dokumenty niezbędne do realizacji umowy najmu:

Osoby prywatne:

 1. Dowód osobisty.
 2. Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
 3. WYNAJMUJĄCY ma prawo zażądać faktury za opłaty z ostatnich dwóch miesięcy - gaz, woda, światło,
  telefon (wyłącznie przy najmie sprzętu budowlanego o wartości powyżej 5 000 PLN)

Firmy:

 1. Dowód osobisty.
 2. Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
 3. Dokumenty rejestracyjne: zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
 4. Dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 1 miesiąc.
 5. Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów, podpisywania faktur i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela).

 

Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla Wynajmującego w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu.

 

Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.

Kaucja za wypożyczenie urządzeń:

Wartość urządzenia :

 • od 0 zł do 1000 zł - 100 zł
 • od 1001 zł – do 3000 zł - 300 zł
 • od 3001 zł – do 5000 zł – 500 zł
 • od 5001 zł – do 10000 zł - 1000 zł
 • powyżej 10.001 zł – 1500 zł za każde 10 001 zł wartości przedmiotu najmu.